Elektriniai matavimai

Atliekame elektros įrenginių normalaus funkcionavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo, bei gaisro kilimo pavojaus mažinantys darbai.

Profilaktiniai matavimai atliekami tiek naujiems, tiekiamiems eksploatuoti, bei senos statybos objektams.

Įrenginių įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimai

 • Įžeminimo įrenginių elementų įrengimo tikrinimas, paso sudarymas.
 • Įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių varžos matavimas.
 • Jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių tikrinimas.
 • Apsauginių laidininkų, tarp jų pagrindinių bei papildomųjų ekvipotencialiųjų sujungimų laidininkų vientisumo tikrinimas.
 • Grandinės fazė nulis parametrų iki 1000 V įtampos įrenginiuose matavimas.
 • Grunto savitosios varžos matavimas.
 • Prisilietimo įtampos matavimas.
 • Iki 10 kV skirstomųjų įrenginių šynų kontaktų pereinamosios varžos nuolatinei srovei matavimas.

Izoliacijos varžų matavimai

 • Galios kabelių, laidų ir instaliacijos, apšvietimo tinklo bei elektros mašinų, elektros aparatų izoliacijos varžos matavimas.
 • Antrinių grandinių, kontrolinių kabelių, elektrinių viryklių, suvirinimo transformatorių, kitos technologinės įrangos izoliacijos varžos matavimas.
 • Nelaidžių grindų ir sienų bei pusiau laidžių grindų elektros izoliacijos varžos matavimas.

Kiti matavimai

 • Įtampos charakteristikų nustatymas.
 • Patalpos apšvietos matavimas.
 • Galios ir galios faktoriaus matavimas.
 • Nuotėkio srovių matavimas.
 • Atskirų linijų apkrovų matavimas.
 • Trikdžių elektros tinkle fiksavimas ir jų poveikio šalinimas.

Bandymai

 • Srovės skirtuminės apsaugos įtaisų (nuotėkio srovės įtaisų) veiksmingumo patikra.
 • ARĮ sistemos veiksmingumo patikra.